Samen Werken,
Samen Leren

In het kader van het project Samen Werken, Samen Leren is een leernetwerk voor het onderwijs- en werkveld in de jeugdsector opgericht. In dit innovatieve samenwerkingsverband leren de deelnemers met en van elkaar om zo de hulpverlening aan kinderen en hun ouders te verbeteren. 

Het project is uitgevoerd door Hogeschool Leiden (projectleiding), de Haagse Hogeschool, Cardea Jeugdzorg en JGT/Kwadraad, Curium, het Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en JES Rijnland. In totaal zijn acht leernetwerken gestart, waar stagiairs Sociaal Werk van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool, hun begeleiders vanuit de jeugdzorgorganisaties, de begeleidende docenten, cliënten en onderzoekers samenkomen rondom de thema’s multiproblematiek, kindermishandeling en werkplezier. Daarnaast is een overkoepelend leernetwerk gestart waar gezamenlijke bijeenkomsten werden georganiseerd voor de deelnemers van de verschillende leernetwerken. De vorming van het leernetwerk is onderzocht door een actieonderzoeker.

Het project heeft geleid tot de vorming van een duurzaam leernetwerk Samen Werken, Samen Leren waarin vanuit vijf perspectieven met en van elkaar wordt geleerd: studenten en docenten van hogescholen, jeugd- en gezinsprofessionals, de cliënten en onderzoekers, om zo de hulpverlening aan kinderen en hun ouders te verbeteren. Het leernetwerk heeft, sinds de afronding van het project, vanaf september 2020 een vaste plaats gekregen in het curriculum van het afstudeerprofiel jeugd van de bacheloropleiding Sociaal Werk van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool. Het leernetwerk is verbonden aan de Werkplaats Samen. Het heeft geleid tot nieuwe vormen van samenwerking tussen onderwijs, praktijk en ervaringsdeskundigen in het kader van het opleiden van (toekomstige) jeugd- en gezinsprofessionals.

Meer informatie over het leernetwerk is te vinden op