Preventie

Preventie door het versterken van veerkracht waardoor een systeem in staat is zich bij verstoringen effectief aan te passen aan de omstandigheden (adaptatie). Hier gaat het om preventieve interventies.

Life Skills

Als kinderen, jongeren en jongvolwassenen de school en het vervolgonderwijs binnenkomen hebben ze verschillende achtergronden en leerpaden bewandeld. Voor een deel zijn de leerpaden afhankelijk van factoren die we kunnen beïnvloeden.

Schooltransitie Afstemmingsprogramma (STAP)

Een lichte, preventieve methode voor scholen en ouders om leerlingen met autismespectrumkenmerken in het regulier onderwijs te ondersteunen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.