Wegwijzer voor gezinshuisouders in tijden van corona

Als kinderen om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen gingen ze vroeger naar grote instellingen. Maar in het kader van ‘zo thuis als mogelijk’ zijn er in Nederland bijna 1000 gezinshuizen, waar kinderen in een gewoon huis samen met gezinshuisouders kunnen wonen. 

De kinderen worden 24/7 professioneel begeleid en gaan gewoon naar school. In het kader van een SIA RAAK-subsidie, ‘Hoop een Huis geven’, doen we daar onderzoek naar toen corona kwam. Vaak mochten ouders of familie niet meer langs komen, dat vinden kinderen lastig. Nu kijken we hoe we gezinshuizen kunnen helpen deze moeilijke tijd door te komen. Daarvoor hebben we samen met twee andere hogescholen een wegwijzer gemaakt. 

Jongere in gezinshuis

"Ik woon hier gewoon, ik wil ook graag gewoon zijn"
Hulpverlening