Covid-19: effecten van de lockdown

In 2021 doen we onderzoek naar de effecten van de lockdown binnen instellingen in Nederland. Het gaat dan om (Justitiële) Jeugdinrichtingen, Jeugdzorg Plus instellingen, (forensisch) psychiatrische klinieken, open instellingen en gezinshuizen.

De eerste resultaten geven een wisselend beeld. Ingetrokken verlof zorgt vaak voor spanningen, jongeren voelen zich nog meer opgesloten, maar er lijkt soms ook meer rust te ontstaan (minder ‘moeten’). Die rust zorgt soms voor een afname van incidenten. 

De resultaten van dit onderzoek willen we gebruiken om aanbevelingen te ontwikkelen voor de komende tijd. Deze aanbevelingen zijn ook relevant voor de studenten SW die stagelopen in de praktijk.

Vooruitblik 2021