Kenniscentrum
Samen Redzaam
Jaarbeeld 2020

Met trots brengen we u het Jaarbeeld 2020 van het Kenniscentrum Samen Redzaam. We hebben een selectie gemaakt uit onze werkzaamheden en laten op dynamische wijze de uitkomsten zien. Om de impact van ons onderzoek te vergroten proberen we vanuit vijf perspectieven samen te werken: de docent, de student, de professional, de burger/cliënt en zijn netwerk en de onderzoeker. In dit jaarbeeld komen alle perspectieven terug en treft u uiteenlopende opbrengsten aan.

Veel lees- en kijkplezier!
Astrid Scholten
Directeur Faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie