Meetinstrument verbondenheid

Het meetinstrument van verbondenheid binnen de werkrelatie tussen een professional (in zorg of welzijn) en jongeren uit de kwetsbare-/risico-groep is na vier jaar klaar om te gebruiken in de praktijk. Het instrument haalt gegevens op over hoe een jongere naar zichzelf kijkt en zijn of haar eigen gedrag, naar zijn of haar vriendengroep en hun gedrag en naar de professional met wie hij of zij in verbinding staat. Is die professional te vertrouwen, is die ‘liefedevol’ én ‘streng’ genoeg, en roept hij of zij ook gevoelens van inclusie op bij de jongere? Op basis van de eerste onderzoeksresultaten lijken die kwaliteiten iets te zeggen over de mate van overlastgevend en crimineel gedrag bij de risicogroep, in de betekenis dat een grotere kans op positieve gedragsverandering en recidivevermindering aanwezig lijkt te zijn als de professional de gewenste beleving bij jongeren oproept. 

De gemeente Leiden start in januari 2021 een pilot met de nieuwe welzijnsorganisatie SOL die het jongerenwerk vorm is gaan geven vanaf de zomer 2020. De stagiaires van het lectoraat bereiden nu die pilot al voor met een voorstudie onder de partners van de integrale aanpak en binnen de wijk. Tevens is een ‘vlog’ opgenomen voor ZonMw. ZonMw zal op die wijze het instrument in een aantrekkelijke ‘etalage’ van producten van praktijkgericht onderzoek op de Voor de Jeugd Dag (2 november 2020). Vanaf die dag kunnen geïnteresseerde partijen (gemeenten, organisaties en instellingen) een kennisvoucher bij ZonMw aanvragen om het meetinstrument te gebruiken en de meting te financieren.

Manager jongerenwerkorganisatie

"Onze jongerenwerkorganisatie SOL staat voor Samen Ondernemend Leren. Die term is erg interessant in het kader van wat we nu gaan doen met het meetinstrument over 'verbondenheid' in de werkrelatie tussen onze jongerenwerkers en de risicogroep. Het durven ontdekken of we goed aansluiten bij die doelgroep, of we die goed kunnen bedienen. Het samen ondernemend leren is waar we het voor doen."

Gebruikte onderzoeksmethoden

Kwantitatieve methode van dataverzameling: de deelnemers (jongeren) vullen online een enquête in op basis waarvan we bepalen in hoeverre zij zijn te classificeren als de risicovolle groep en in hoeverre de beoogde kwaliteiten omtrent ‘boosheid met liefde’ aanwezig zijn in hoe zij de werkrelatie ervaren.

Daarnaast doen studenten samen met de lector kwalitatief onderzoek naar die beleving om te zien of er grote verschillen zijn tussen de opbrengsten via beide manieren van dataverzameling (controle op het meetinstrument), en ook om de belevingen te onderzoeken omtrent de implementatie van het instrument, het proces van meten en het presenteren van de uitkomsten (onder de jongerenwerkorganisatie en bij de gemeente)

Twee wetenschappelijke artikelen met de eerste onderzoeksresultaten

Jong, J.D. de & Denkers, A. (2020). Anger with love. How professionals get through to high-risk youth in troublesome groups. In: C. Melde & F. Weerman (eds.). Gangs in the modern age of internet and social media. New York: Springer, 175-198.
Denkers, A. & Jong, J.D. de (2020). Delinquentie, vrienden en ‘boosheid met liefde’. Tijdschrift voor Criminologie, 62(2-3): 279-298.

Stagiaire lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit

"Mijn verwachtingen zijn ook tegelijk mijn hoop: ik hoop dat het meetinstrument de deuren verder opent voor gesprek binnen en tussen organisaties, waarin de doelgroep voor ogen wordt gehouden. Een gesprek waar op een fijne manier besproken kan worden wie op de juiste plek werkt en wat er nu ook echt daadwerkelijk werkt."

Jeugdcriminelen aanpakken? Boosheid met liefde verwerkt

Jan Dirk de Jong is lector Aanpak Jeugdcriminaliteit op Hogeschool Leiden. Hij onderzoekt de kracht van verbondenheid.

De methoden van de lector zijn op z’n minst onorthodox. Jarenlang bezocht Jan Dirk de Jong voor zijn onderzoek achterstandswijken, om daar met jongeren te spreken. Nu is hij lector Aanpak Jeugdcriminaliteit op Hogeschool Leiden en laat hij politieagenten, hulpverleners en voormalige jeugdcriminelen in zijn lessen vertellen. Die laatsten zijn belangrijke ervaringsdeskundigen, zegt hij.

Bevorderen normale ontwikkeling