Life Skills

Als kinderen, jongeren en jongvolwassenen de school en het vervolgonderwijs binnenkomen hebben ze verschillende achtergronden en leerpaden bewandeld. Voor een deel zijn de leerpaden afhankelijk van factoren die we kunnen beïnvloeden. Een van deze factoren zijn hun levensvaardigheden. Deze vaardigheden zoals zelfsturing, omgaan met negatieve emoties en stress hebben mensen nodig om adequaat om te gaan met alledaagse situaties en uitdagingen. 

Deze vaardigheden zorgen ervoor dat mensen mentaal gezond zijn, zich staande houden in sociale situaties en dragen bij aan de motivatie om te leren en studiesucces. Daarnaast zorgen ze voor een kansrijke en veilige leer- en leefomgeving binnen school en thuis. Het is dan ook nodig om deze vaardigheden op school, tijdens de studie, thuis en in de wijk te versterken. Het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding ontwikkelt en doet onderzoek naar interventies die de levensvaardigheden van kinderen, jongeren en jongvolwassenen beogen te bevorderen. 

Een van de interventies om levensvaardigheden van kinderen te bevorderen is het ‘levensvaardighedenpaspoort’. Opdrachten uit het paspoort worden samen met ouders, leraren en/of mensen uit de buurt ingevuld. Kinderen hebben zelf de regie over het paspoort en daarmee hun ontwikkelproces. Voor ouders, onderwijs en omgeving zijn toolkits ontwikkeld om hen te ondersteunen bij het versterken van de levensvaardigheden van kinderen.

Ouder

“Na het maken van de opdrachten zag ik dat mijn kinderen nog met de thema’s bezig waren. Ze gingen bijvoorbeeld met hun broer of zus in gesprek over de dingen die ze hadden gedaan of kwamen later terug op de opdrachten uit het paspoort.”

Voor studenten en docenten van middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten is een toolkit Life Skills voor Studenten ontwikkeld. Hierin zijn verschillende interventies opgenomen die gebruikt kunnen worden tijdens bijvoorbeeld SLB lessen om de levensvaardigheden en het mentaal welzijn van studenten te bevorderen.

Professional

“Een toegevoegde waarde van het paspoort is kinderen weerbaarder maken en het vergroten van ouderbetrokkenheid. Daar zie ik wel winst."

Video toepassingen levensvaardighedenpaspoort

Preventie