Leeratelier

Binnen de Werkplaats Sociaal Domein is in 2020 het Leeratelier Maatwerk en Regie ontwikkeld door het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap, gemeente Den Haag (OCW en SZW) en het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden.

We willen in het leeratelier meer kennis en expertise vergaren over een integrale aanpak bij huishoudens met meervoudige en complexe problemen. Verslaving, huiselijk geweld, verward gedrag, criminaliteit, schulden en combinaties daarvan: gestapelde problematiek op het snijvlak van zorg, sociaal domein en veiligheid leveren complexe casuïstiek op. In zulke situaties biedt alleen een integrale aanpak oplossingen. Het leeratelier is bedoeld voor professionals die de spiraal willen doorbreken van complexe problematiek bij huishoudens en zo echt verandering tot stand brengen. Het leeratelier is een interprofessionele gemeenschap waar mensen uit onderwijs, onderzoek en praktijk samenkomen vanuit een gezamenlijke interesse en kennis- en leervraag.

Het Leeratelier bestaat uit een masterclass, verdiepende en individuele modules op maat. De pilot van de masterclass is in november 2020 gestart en bestaat uit acht dagdelen die door de corona maatregelen volledig digitaal hebben plaatsgevonden. De masterclass richt zich op de thema’s grondhouding, maatwerk en regievoeren. Onderdeel van de masterclass is ook een serious game.  Vanuit het Kenniscentrum Samen Redzaam hebben ook Jan Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit en Chris Kuiper, lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd bijgedragen aan de masterclass. Jan Dirk de Jong heeft samen met professionals uit de praktijk het thema grondhouding uitgewerkt. Daarnaast heeft Chris Kuiper invulling gegeven aan het thema regievoeren in het sociaal domein. 

De pilotgroep bestaat uit twee groepen van tien professionals van SZW, OCW, Zorg- en Veiligheidshuis en enkele collega’s van relevante partnerorganisaties. Het leeratelier richt zich in de pilotfase op professionals die al veel met huishoudens met complexe problematiek werken en daar ervaren en enthousiast over zijn. Op grond van de ervaringen uit de pilot willen we aankomende jaren het leeratelier voor een bredere groep beschikbaar stellen zodat meer professionals kunnen deelnemen. Voor de masterclass gaan we SKJ registratie aanvragen.