Hulpverlening

Hulpverlening door het bevorderen van herstel en compensatie in het geval er een stoornis  of een sociaal conflict is ontstaan. Dit betreft allerlei vormen van begeleiding en hulpverlening gericht op interventies.

Gezinsgericht werken in de jeugdpsychiatrie

Jongeren die worden opgenomen op een klinisch psychiatrische afdeling zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden en vrijwel altijd is het gezin ontwricht. Het gezin wordt daarom intensief betrokken bij de behandeling. 

Educatief Programma Zelfregulatie

De focus van het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van Hogeschool Leiden ligt op het zelfregulerend vermogen van mensen met een (ernstige) psychische aandoening en hoe herstel op dit vlak gestimuleerd kan worden. 

Wegwijzer voor gezinshuisouders

Als kinderen om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen gingen ze vroeger naar grote instellingen. Maar in het kader van ‘zo thuis als mogelijk’ zijn er in Nederland bijna 1000 gezinshuizen, waar kinderen in een gewoon huis samen met gezinshuisouders kunnen wonen. 

Studieboek Sociaal Ondernemen

Het sociaal domein is sinds de decentralisaties van 2015 ingrijpend veranderd: de verzorgingsstaat heeft plaatsgemaakt voor een participatiesamenleving, waarin zelfredzaamheid en eigen initiatief voorop staan.