Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Onze ambitie

We komen tot een allesomvattende aanpak om intergenerationele overdracht van problematiek te doorbreken.

Om dit te bereiken zijn een voorlopige opleidings-, verander- en onderzoek- en ontwikkelagenda opgesteld. Ook gezinnen hebben we bevraagd. De centrale vraag was: hoe betrekken we gezinnen structureel bij de Werkplaats SAMEN en wat zijn hun ambities omtrent de thema’s van de leernetwerken van SAMEN? Het resultaat hiervan voor het Leernetwerk Kwetsbare gezinnen lees je in deze factsheet.

Wat is een leernetwerk?

Een leernetwerk (LNW) is een samenwerkingsverband van 5 tot 20 personen dat vanuit verschillende disciplines - gemeenten, praktijk, onderzoek, jongeren, ouders en hogescholen - werkt aan een vraagstuk in een wijk, gemeente of regio en dat SAMEN verrijkt met kennis en expertise vanuit alle perspectieven.

Wij denken dat LNW'en hét antwoord zijn bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein. Alleen kan je deze vraagstukken niet oplossen. Daarom werken we samen: met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten.

Vooruitblik 2021