Vooruitblik 2021

Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

We komen tot een allesomvattende aanpak om intergenerationele overdracht van problematiek te doorbreken.

Covid-19: effecten van de lockdown

In het kader van de Covid programmering hebben wij een subsidieaanvraag ingediend om de effecten van de lockdown te onderzoeken binnen instellingen in Nederland.

Minor Ontwikkelen en Innoveren in het Sociaal Domein

Bij Hogeschool Leiden, faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie, wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan ontwikkelingen en innovaties in het sociale domein