Minor Ontwikkelen en Innoveren in het Sociaal Domein 

Bij Hogeschool Leiden, faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie, wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan ontwikkelingen en innovaties in het sociale domein. De minor OISD is daar een voorbeeld van. De minor is bedoeld voor studenten van Sociaal Werk (SW) van Hogeschool Leiden, die nieuwsgierig zijn en willen weten wat voor vragen in hun toekomstige werkveld leven, wat voor nieuwe ontwikkelingen daar plaatsvinden en die daar zelf een bijdrage aan willen leveren.  

In de minor maakt de student kennis met lectoren en andere onderzoekers van het kenniscentrum. De studenten gaan in de minor leren wat voor onderzoeken dit zijn en welke innovaties worden ontwikkeld. Ze leren hoe ze dat zelf kunnen gaan doen en gaan aan het eind van de minor ook zelf een eigen praktijkopdracht uitvoeren. Het is een diverse minor, waarin studenten gestimuleerd worden hun kennis toe te passen. De minor wordt afgesloten met een gezamenlijk symposium. 

Gebruikte onderzoeksmethoden

Studenten leren verschillende kwantitatieve en (vooral) kwalitatieve onderzoeksmethodes en methodes die gebruikt worden voor innovaties.

Vooruitblik 2021