Werkwijze

Het onderzoek dat binnen het kenniscentrum wordt uitgevoerd, is praktijkgericht onderzoek gericht op het innoveren van de praktijk. 

De lectoren binnen het kenniscentrum spelen hierin een centrale rol. Zij dragen bij aan duurzame innovaties in het sociaal domein door het ontwikkelen, toetsen en implementeren van producten en inzichten en het professionaliseren van beroepskrachten. Ook leveren zij een actieve bijdrage aan kennisontwikkeling van studenten en docenten. Innovaties worden zo extra in het beroepenveld verankerd, doordat studenten na afstuderen met kennis van deze nieuwe praktische toepassingen of inzichten de praktijk innoveren.

(Werkveld)partners doen een beroep op het kenniscentrum, omdat zij willen begrijpen en om eventueel bij te kunnen sturen of in te kunnen grijpen. Door ons onderzoek krijgen specifieke groepen of betrokkenen bij een (maatschappelijk) vraagstuk een stem. Door deze stem te horen krijgen we inzicht in hoe deze groep tijdelijk of indien nodig langdurig, het beste kan worden ondersteund (deze inzichten krijgen een plek in ons onderwijs). 

We zetten verschillende onderzoeksmethoden in op optimaal te kunnen: 

Wisselwerking

Deze twee projecten uit 2020 geven de wisselwerking tussen werkveld, onderwijs en onderzoek goed weer.