Studieboek Sociaal Ondernemen

Het sociaal domein is sinds de decentralisaties van 2015 ingrijpend veranderd: de verzorgingsstaat heeft plaatsgemaakt voor een participatiesamenleving, waarin zelfredzaamheid en eigen initiatief voorop staan. 

Dit heeft gevolgen voor professionals in het sociaal domein en vraagt om een doorontwikkeling van hun ondernemende kwaliteiten. Sociaal professionals werken binnen beleidskaders die gericht zijn op de bevordering van de eigen kracht van de cliënt/bewoner én in een zakelijke en resultaatgerichte context.

Studieboek Sociaal Ondernemen 

Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap en Ido de Vries, docent Toegepaste Psychologie, aan Hogeschool Leiden, zijn auteurs en redacteurs van het in 2020 verschenen boek Sociaal ondernemen – Innovatie en ondernemerschap in het sociaal domein.

Student

“Het boek is goed te lezen en er staan relevante voorbeelden in om begrippen te begrijpen wat ervoor zorgt dat je het ook goed naar je eigen project kan vertalen. Zelf vind ik dit soort boeken voor school heel fijn om te lezen”

Het boek Sociaal ondernemen beschrijft de competenties die sociaal professionals nodig hebben en het krachtenveld waarbinnen zij hun doelen willen bereiken. Aan bod komen motieven voor sociaal ondernemend handelen, de ethische consequenties daarvan en businessplannen die een onderneming kan onderbouwen. Hoe een ondernemende houding bijdraagt aan toegang tot recht, het zichtbaar maken van impact op lokaal niveau en het sociaal ondernemen door burgers wordt eveneens behandeld. Ook is er aandacht voor de vraag naar welke samenleving je wil streven en welke richting wordt gekozen bij sociale verandering en innovatie.   

Minor Sociale Innovatie 

De minor vormt een belangrijk onderdeel van de afstudeerrichting Sociaal Ondernemen. Omdat het sociale domein komende jaren zo ontzettend in beweging is, ontstaan daardoor ook nieuwe kansen voor toegepast psychologen. Er zal vraag ontstaan naar deskundigheid en professionaliteit op het gebied van goed kunnen luisteren naar verschillende doelgroepen en naar empowerment van deze doelgroepen. De minor en het studieboek helpen studenten zich voor te bereiden op deze toekomst.

Hulpverlening