Bevorderen normale ontwikkeling

Bevorderen normale ontwikkeling door het beïnvloeden van interne en externe veranderingen die schadelijke verstoringen tot gevolg kunnen hebben. Deze benadering richt zich op het wegnemen van oorzaken.

Handreikingen lvb voor de strafrechtketen

Een van de doelen van het lectoraat is altijd geweest om kennis uit verschillende werkvelden samen te brengen. In het verleden zijn er verschillende onderzoeken verricht naar mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) in de strafrechtsketen.

Meetinstrument verbondenheid

Het meetinstrument van verbondenheid binnen de werkrelatie tussen een professional (in zorg of welzijn) en jongeren uit de kwetsbare-/risico-groep is na vier jaar klaar om te gebruiken in de praktijk.