Wat verstaat een cliënt eigenlijk zelf onder regie en participatie

In 2023 krijgen we het antwoord: wat draagt moreel beraad bij aan het versterken van cliëntregie in de jeugdzorg? En hoe ga je daarbij om met morele dilemma’s? Is moreel beraad altijd nodig? Of kan het ook met een gesprek over de morele kwestie? Ruth Spijkerboer doet er al anderhalf jaar onderzoek naar. Want dat onderzoek blijkt hard nodig... 

Moreel beraad 

is een vorm van overleg tussen mensen over morele dilemma’s en vragen. Het helpt professionals bij het reflecteren op morele vragen in concrete situaties tijdens het werk. 

Jeugdprofessionals dragen nu nog niet genoeg bij

In de Jeugdwet spraken we af dat het vergroten van cliŃ‘ntparticipatie en eigen regie belangrijk is. “In de evaluatie van de Jeugdwet in 2018 zagen we dat het werk van jeugdzorgprofessionals nog te weinig bijdraagt aan het behalen van dat doel. Dat was reden genoeg om dit participatief actieonderzoek te starten.” vertelt docent-onderzoeker Ruth Spijkerboer. Ruth onderzoekt welke morele kwesties cliënten en professionals ervaren bij participatie en regie. Ze kijkt ook welke vormen van cliëntparticipatie in moreel beraad mogelijk zijn en kunnen werken. Hoe kan betrokkenheid van cliënten de cliëntregie versterken? “We zijn voortdurend bezig om de bevindingen te interpreteren. Samen met de mensen om wie het gaat. Daarom kan ik nu nog geen onderzoeksresultaten delen. Maar we hebben met deze gegevens straks echt wat te zeggen.”

Tóch een tipje van de sluier

Ruth is voortdurend in gesprek met cliënten. Ze kijken samen hoe zij kunnen en willen participeren. “Wat we verstaan onder participatie en regie wordt door cliënten anders gezien dan we in de stukken van jeugdzorg lezen. Daarom is het belangrijk om mee te nemen: wat verstaan zíj onder deze begrippen?”

Ook andere factoren spelen mee

“Het gesprek in een moreel beraad is lastiger te organiseren dan je zou hopen. Cliënten en ervaringsdeskundigen hebben redenen om niet mee te doen. En professionals vinden het lastig om in een moreel beraad in gesprek te gaan als er cliënten bij zijn.” En dat terwijl dit onderwerp door iedereen belangrijk gevonden wordt. “Doordat professionals zo onder druk staan, is er weinig ruimte voor dit soort dingen. Terwijl ik verwacht dat het gesprek voeren uiteindelijk juist de werkdruk vermindert. Maar dat moet natuurlijk eerst onderzocht worden.”

Ruth bedenkt nu hoe ze alles wat ze gevonden heeft, gaat opschrijven. Dus: nog even geduld. Volgend jaar weten we meer. 

Draagteken om de doctorsgraad te vieren.

Als kenniscentrum hebben we een draagteken gemaakt voor de promovendi die met succes hun proefschrift hebben verdedigd. De drie ringen symboliseren de vervlechting van onderzoek, onderwijs en werkveld. Naast onze huiskleuren is gekozen voor de kleur rood. Deze kleur symboliseert de passie, de betrokkenheid en de bevlogenheid waarmee de promovendus zich in een onderwerp heeft verdiept. 

Delen