Natasja van Lang helpt mee om promoveren leuk te houden

Een onderzoek opzetten. Subsidie aanvragen. Data verzamelen. Data analyseren. Publiceren. En tussendoor onderwijs geven. Zie hier het leven van een promovendus. Maar de promovendi van het Kenniscentrum Samen Redzaam (KC) misten iets in dit rijtje.

Een eenzaam leuk traject

Meer contact met de andere promovendi van het KC. Sinds 2022 kunnen onze promovendi ook dát toevoegen aan hun leven. ‘Promoveren kan best een eenzaam traject zijn. Al een tijdje gaven promovendi aan dat ze behoefte hadden om meer van elkaar te weten, naast de intervisiesessies die ze zelf organiseren. Zo kunnen ze het ook leuk hebben met elkaar, van elkaar leren en elkaar ondersteunen.’ Natasja van Lang – zelf ook gepromoveerd – bedacht daar samen met Astrid Scholten en enkele promovendi wat op.

Van Maastricht naar Groningen

Zelf had Natasja een flinke stok achter de deur om in vier jaar te promoveren. ‘Het werden er viereneenhalf.’ Ze wilde heus wel tijdelijk naar Groningen voor haar onderzoeksproject, maar veel liever ging ze weer terug naar Maastricht. Bovenal voelde ze zich enorm betrokken bij de inhoud van haar onderzoek. En dat is dan ook haar tip voor promovendi. ‘Zorg dat je echt nieuwsgierig bent naar het onderwerp van je promotieonderzoek. Dan heb je iets om op terug te vallen als je het even niet meer ziet zitten. Promoveren is soms best wel een gedoe. Onderling contact met andere promovendi helpt ook om er een leuk en leerzaam traject van te maken.’ Natasja herkent de worsteling die promovendi kunnen ervaren en ging daarom in gesprek met Astrid Scholten. Samen besloten zij om promovendi-bijeenkomsten te gaan organiseren.

Tips en tops delen

‘Voor de zomervakantie hebben we de aftrap gedaan. En in het najaar waren de eerste twee sessies. Voor 2023 staan er al drie sessies gepland. We doen steeds iets anders. Je kunt als promovendus zelf met een concrete vraag komen – over je onderzoek bijvoorbeeld. Of we nodigen iemand uit om over een bepaald onderwerp te vertellen.’ We willen met deze sessies op een laagdrempelig manier vormgeven aan kwaliteitscultuur en professionalisering van het promotieonderzoek van onze promovendi en docent-onderzoekers. ‘Ik denk wel dat dit gaat helpen. We zijn nog maar net begonnen, maar er is nu een platform waar promovendi elkaar kunnen vinden en waar ze hun ervaringen, ideeën, de tips en tops kunnen delen.’

Professionaliseren van het onderzoek

Naast de ontmoetingen voor promovendi om het onderling contact te versterken, zijn er nog twee commissies die de kwaliteit van het promotieonderzoek verhogen.

De adviescommissie onderzoek (ACO) kan promovendi onder andere helpen met hun onderzoeksvoorstel om subsidie te krijgen. Is het voorstel inhoudelijk sterk en overtuigend? 

De Centrale Ethische Onderzoekscommissie (CEO) kan promovendi onder andere helpen met de ethische uitvoering van hun onderzoek. Worden de respondenten op een integere manier benaderd en onderzocht? Gebeurt het vastleggen van persoonlijke gegevens zorgvuldig? 

Delen