Ontwikkel je vaardigheden op een nieuwe manier

Henriëtte Martens en Carolien Gravesteijn introduceren het LifeSkills spel

Life skills of levensvaardigheden trainen is een prominent onderdeel van je studie en ontwikkeling. Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding voegde er dit jaar een nieuwe werkvorm aan toe met het LifeSkills spel. Vragen beantwoorden, dilemma’s bespreken, je eigen doelen stellen. Is dit spel voor alle studenten interessant?

‘Studenten hebben in toenemende mate mentale problemen’, vertelt Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en Ouderbegeleiding. ‘Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Studenten hebben hierdoor ook vaker problemen met studeren. Dat was voor ons de aanleiding om vanuit de hogeschool meer te investeren in levensvaardigheden. Je leert beter omgaan met emoties en spanningen. Je gaat eerder op zoek naar sociale steun en je gaat beter om met stress. Het doel van het LifeSkills spel is dat studenten beter in hun vel zitten en beter kunnen studeren.’

Met het LifeSkills spel oefen je je sociale en emotionele vaardigheden en ontdek en vergroot je je talenten

Het spel is competitief, er is een winnaar. Het is ook een gespreksspel. Je krijgt kennisvragen, dilemma's, vragen over levensvaardigheden en elke speler brengt een eigen casus in.

Henriëtte Martens is profielleider Levensloop en docent Toegepaste Psychologie. ‘We introduceren het LifeSkills spel nu bij studenten Toegepaste Psychologie. Zij spelen het spel onder leiding van studentassistenten. De deelnemers zijn heel enthousiast. Hoe dat komt? Ik denk doordat we onderwerpen uit het studentenleven behandelen. Over studiekeuze, vriendschappen, op eigen benen staan.’

De eerste reacties zijn veelbelovend

Studenten zijn nieuwsgierig naar het spel en willen het graag uitproberen. Henriëtte: ‘Na een uur spelen willen ze eigenlijk nog niet stoppen. Ze willen meer tijd hebben, meer kennis opdoen en meer vaardigheden oefenen. Dat vind ik echt mooi om te zien.’ Carolien: ‘Want werken aan life skills is zó belangrijk. Het heeft invloed op je dagelijks leven, je motivatie en je levensgeluk. Het voorkomt psychische problemen op latere leeftijd en bevordert talenten en het leren.’

Gedrag van studenten verander je natuurlijk niet met één spel

Henriëtte: ‘Het is wel goed om je dat te realiseren. Daarom werken we ook aan een toolbox met werkvormen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Ik hoop écht dat dit spel iets in gang zet voor de toekomst.’

Dilemma’s uit het LifeSkills spel

Mijn vrienden zeggen dat ik een psycholoog moet zoeken vanwege de problemen die ik heb. Maar een psycholoog klinkt zwaar. Hoe kan ik bepalen of een psycholoog iets voor mij is? 

Ik werk naast mijn studie om alles te kunnen betalen. Deze combinatie vind ik zwaar. Wat doe ik? Stop ik met werken, ga ik minder werken? Ga ik op zoek naar een andere baan of zet ik door?

Mijn familie heeft momenteel veel problemen. Hierdoor merk ik dat ik me niet kan focussen op mijn studie. Wat kan ik doen? Kan ik tussentijds stoppen met de studie en hoe weet ik dat ik de juiste keuze maak?

Het werken aan life skills is voor studenten Toegepaste Psychologie niet nieuw

Wat wél anders is, is de werkvorm. Carolien: ‘Het spel is gebaseerd op vijf effectieve basisvaardigheden: zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn, relatievaardigheden en verantwoordelijke besluitvorming. Studenten leren door kleine rollenspelen. Ze zien gedrag van anderen en praten met elkaar over moeilijke onderwerpen. Ze geven elkaar oplossingen.’ 

Henriëtte: ‘Studenten houden van de snelheid en de afwisseling van het spel. Je moet steeds schakelen. Dan weer een kennisvraag. Dan een dilemma bespreken. Even dobbelen, wie is er aan de beurt? Juist die afwisseling is wat studenten geboeid houdt. Bovendien is de interactie met elkaar goede teambuilding.’

Is het LifeSkills spel voor alle studenten interessant? 

‘Zeker’, aldus Henriëtte. ‘Het spel is nu al zó ontworpen dat het gespeeld kan worden door een brede doelgroep. Studenten op het hbo, mbo en universiteiten. We zijn nu begonnen met de introductie bij Toegepaste Psychologie. In 2023 willen we het onder de aandacht brengen bij de andere opleidingen van Hogeschool Leiden en bij andere instellingen.’

Meer weten over het spel? Of wil je het spelen?

Informeer er gerust naar bij Henriëtte Martens: martens.h@hsleiden.nl.

Delen