Facts & Figures 2022

Geleverde producten

404
Wetenschappelijke publicaties xxxxxxx 20
Professionele vakpublicaties xxxxxxx 37
Boek (of deel hiervan) 16
Rapport 15
Diversen in de media (krantenart., radio, tv) 39
Publiek optreden (lezing, referaat, workshop e.d.) 143
Materiaal voor onderwijs en professionalisering   64
Trainingen aan professionals 70
Totaal aantal 404
Social media & Participaties 

Sociale media, Linked in, Twitter e.d.

21.440

(aantal volgers)

Participatie studenten/stagiaires in onderzoek

1040
Personele inzet 

Personen

lector 8
(docent)onderzoekers HL 28
(docent)onderzoekers extern 22
promovendi HL  11
ondersteuning 5
overige (bijv kenniskringleden) 29
totaal aantal 103

FTE's

lector 4,8
(docent)onderzoekers HL 11,04
(docent)onderzoekers extern 3,65
promovendi HL 4,45
ondersteuning 2,04
totaal fte 26,06

Inkomsten

totaal inkomsten (x 1000)

1.827
1e geldstroom (reguliere bekostiging HL)   € 753,7
2e geldstroom (subsidies e.d.)   € 545,8
3e geldstroom (opdrachtgevers)   € 525,7
overige   € 2,1
totaal inkomsten (x 1000)   € 1827,3