Alles willen begrijpen

Jesse Roest doet onderzoek totdat hij omvalt

Het promotieonderzoek van Jesse Roest – docent-onderzoeker lectoraat Residentiële Jeugdzorg – naar de samenwerkingsrelatie tussen jongeren en professionals in de jeugdhulpverlening mag dan afgerond zijn in 2022, zijn bevindingen roepen bij hem zelf alleen maar meer vragen op. ‘Als ik iets zie of hoor en mijn interesse wordt gewekt, dan moet ik mezelf echt afremmen om er niet een heel onderzoeksproject van te maken.’

Jesse vindt eigenlijk alles interessant

Hij begon met een studie Antropologie, stapte na een jaar over op Pedagogische Wetenschappen, rondde die studie met succes af en pakte ondertussen de volgende studie op: Forensische Orthopedagogiek. ‘Ik ben gaan studeren om in de klinische praktijk aan de slag te gaan. Maar uiteindelijk ben ik toch onderzoeker geworden.’ Als buitenpromovendus greep Jesse de kans om een promotietraject vorm te geven. ‘Daar was ik in mijn vrije tijd mee bezig. Het laatste deel van het onderzoek kon ik bij Hogeschool Leiden doen.’ Op 23 juni 2022 promoveerde hij in de Lutherse Kerk in Amsterdam.

Hij onderzoekt graag de hiaten in kennis

‘Over de samenwerkingsrelatie tussen hulpverlener en jongere is al een eeuw onderzoek gedaan. Het raakt immers de kern van de jeugdhulpverlening.’ Maar dat weerhield Jesse niet van een nieuw onderzoek. Integendeel. Zijn hart gaat sneller kloppen van het opsporen van de hiaten in een onderzoeksveld dat al grondig is onderzocht. ‘Ik wilde ontdekken wat er nog onderzocht moet worden over die alliantie tussen hulpverlener en jongere.

Waarom de relatie tussen hulpverlener en jongere onder druk komt te staan

Door middel van literatuuronderzoek ontdekte Jesse dat er nog maar weinig bekend is over de processen die relatie tussen hulpverlener en jongere onder druk zetten. Wat er nodig is om een breuk in die relatie te voorkomen en hoe je die relatie kunt repareren. ‘Kinderen, ouders en professionals hebben verschillende perspectieven op de samenwerkingsrelatie. Voor professionals is het daarom van belang om hier bewust aandacht aan te besteden. Dat kan door feedback te vragen op de samenwerkingsrelatie en te werken aan een gezamenlijk kader voor samenwerking en de samenwerking te monitoren, rekening houdend met verschillende perspectieven.’

Er is nog maar weinig bekend over de processen die relatie tussen hulpverlener en jongere onder druk zetten.

Zijn bevindingen roepen bij Jesse talloze vervolgvragen op

Over de implicaties hiervan voor onderwijs en praktijk, inzet van methodieken en professionalisering van (toekomstige) hulpverleners, maar ook vragen over visie-ontwikkeling en beleid. Jesse heeft nu de relatie tussen hulpverlener en jongere onderzocht, maar hoe zit het met kennisontwikkeling op het gebied van signalering en herstel van mogelijke breuken in die relatie? De vragen die Jesse zichzelf stelt volgen elkaar in rap tempo op.

‘Je moet als onderzoeker ook vanuit nieuwsgierigheid werken’

De dochter van Jesse lijkt dezelfde nieuwsgierigheid te hebben als haar vader. ‘Vanochtend vroeg ze hoe kerstmis was ontstaan en toen ik dat had uitgelegd, wilde ze weten hoe het Sinterklaasfeest ontstond en daarna….’ Jesse denkt trouwens niet dat zijn nieuwsgierigheid ooit ophoudt. ‘Ik blijf onderzoeken zolang ik het leuk vind en zolang ik niet omval.’

Draagteken om de doctorsgraad te vieren.

Als kenniscentrum hebben we een draagteken gemaakt voor de promovendi die met succes hun proefschrift hebben verdedigd. De drie ringen symboliseren de vervlechting van onderzoek, onderwijs en werkveld. Naast onze huiskleuren is gekozen voor de kleur rood. Deze kleur symboliseert de passie, de betrokkenheid en de bevlogenheid waarmee de promovendus zich in een onderwerp heeft verdiept. 

Delen