Nederland

Gezondheid & Welzijn

Post-doc onderzoek naar moreel beraad met cliëntparticipatie

Moreel beraad met cliëntparticipatie is een geschikte methode om het aandachtig in relatie staan van (aankomend) (zorg)professionals met cliënten, en daarmee van cliëntregie, te ondersteunen.

Dat is een van de conclusies in het rapport ‘Moreel beraad met cliëntparticipatie als middel ter vergroting van cliëntparticipatie en cliëntregie’ van post-doc onderzoeker en Sociaal Werk-docent Ruth Spijkerboer (lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd).

Moreel beraad is een gestructureerde vorm van (vaak multidisciplinair) overleg over morele dilemma’s en vragen dat deelnemers ondersteunt bij reflectie op en verantwoording van handelen in de beroepscontext.

Meer weten? Lees het hele rapport. Ook werkte Ruth Spijkerboer eerder mee aan een interview over haar onderzoek.

04. ruthspijkerboer