L linksonder
L rechtsboven
07. hackathon sw sjd
Nederland

Onderwijs

Hackathon: studenten pakken armoede- en schuldenuitdagingen aan

Ruim 300 studenten van de opleidingen Sociaal Werk en Sociaal Juridische Dienstverlening namen in maart 2023 deel aan een tweedaagse hackathon. 

Ook studenten Sociaal Werk van mboRijnland en de Erasmushogeschool Brussel waren te gast.  Tijdens de hackathon werd samen met het werkveld naar oplossingen gezocht voor uitdagingen op het gebied van armoede en schulden. De Hackathon werd georganiseerd door de opleidingen Sociaal Werk en Sociaal Juridische Dienstverlening, in samenwerking met het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap.  

Lineke Smit, een ervaringsdeskundige van het expertisecentrum Sterk uit Armoede, vertelde voor een volle zaal studenten, hoe het voor haar was om in armoede op te groeien en wat het hebben van schulden met je doet.

De studenten leerden daarna over de hackathon als leervorm. Daarbij worden binnen korte tijd creatieve oplossingen voor aangereikte ontwerpvragen bedacht en worden alle stappen doorlopen samen met praktijkorganisaties en docenten. De vier aangereikte casussen gingen over de onderwerpen jeugd, lichtverstandelijke beperking (LVB), ggz en welzijn en maatschappelijk werk. 

‘Het mooie is dat studenten niet alleen wat halen uit de praktijk, maar ook wat komen brengen’, vertelt Catelijne Akkermans, senior onderzoeker bij het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap, onder andere over de hackathon.     

De winnende studenten onderzochten hoe we jongeren al vroeg kunnen bereiken, zodat ze later zo goed mogelijk in staat zijn hun geldzaken te regelen. Ze ontwikkelden een app voor scholen die jongeren helpt bij het inzicht krijgen in geldzaken en die informatie biedt over allerlei financiële zaken. De app helpt ook bij de overgang van 18 min naar 18 plus. Dat is een overgang waar veel jongeren in de geldzorgen kunnen komen. Er komen er allerlei financiële zaken op hen af, zoals het regelen van een zorgverzekering of het zelf aanvragen van toeslagen of studiefinanciering. De app geeft antwoord op alle vragen zodat jongeren niet zelf verschillende websites hoeven af te struinen. De app staat niet alleen: er hoort ook altijd een coaching bij vanuit school. De combinatie hiervan maakt het een sterk idee. 

De winnaars pleiten ervoor dat deze aanpak (verplicht) wordt doorgevoerd op alle scholen en dus ook wordt ingebed in het onderwijs. Ze wonnen met vlag en wimpel de publieksprijs en ook de vakjury was unaniem: dit is het winnende idee. De jury waardeerde met name dat dit een haalbaar en realistisch plan is, waar een grote groep jongeren baat bij kan hebben.