L linksonder
L rechtsboven
IMG 9265
Leiden

Gezondheid & Welzijn

Participatief video- onderzoek met senioren

In participatief video-onderzoek worden senioren begeleidt om met elkaar een documentaire of korte films te maken. Zij leren vaardigheden om eigen prioriteiten of thema’s te onderzoeken, te filmen, te monteren en te delen met betrokken stakeholders.

Binnen het thema ‘Langer thuis wonen’  is bij het lectoraat Sociale Innovatie al vanaf 2017 ervaring opgedaan met het uitvoeren van participatieve videoprojecten over een leeftijdsvriendelijke omgeving. Deze zijn uitgevoerd in de gemeenten Den Haag, Delft, Leiden en Noordwijk. Hoewel alle projecten een verschillende vorm en vraagstelling hadden, hebben deze ervaringen geleid tot een publicatie in 2020 en het opstellen van een handreiking in 2023 over deze methodiek.

De ‘Handreiking: Participatief video-onderzoek met senioren’ is vooral bedoeld voor onderzoekers, docenten en studenten en gericht op het thema van een leeftijdsvriendelijke omgeving, volgens de definitie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De methodiek zou echter ook gebruikt kunnen worden bij andere onderwerpen. De handreiking bevat handvatten voor het opzetten, uitvoeren en begeleiden van een dergelijk project. Het is bijvoorbeeld van belang om de stakeholders, die nodig zijn voor het aanpakken van knelpunten, zo vroeg mogelijk te betrekken bij het project en hen ook tijd te geven na te denken over verbetermogelijkheden. Ook de verschillende rollen die de onderzoeker tijdens een videoproject vervult, zoals projectleider maar ook coach, observator, mede-onderzoeker en activist, zijn beschreven. De handreiking biedt een basis voor de opbouw van de bijeenkomsten met de co-onderzoekers én de lezer kan voorbeelden bekijken via de weblinks naar de diverse eerdere projecten.

De handreiking is te vinden op de landelijke website van de Werkplaatsen Sociaal Domein:
Bekijk handreiking