Leiden Nederland

Gezondheid & Welzijn

Samenwerking met ouders versterken in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Het werkboek 'Systeemgericht werken in de (dag)klinische jeugdpsychiatrie' is recentelijk verschenen. De publicatie biedt een houvast voor multidisciplinaire teams om hun eigen werkwijze tegen het licht te houden en te komen tot een verbeterplan in het systeemgericht werken.

Hulpverleners hebben elkaar nodig

Het werkboek biedt concrete stappen om de samenwerking met ouders in de kinder- en jeugdpsychiatrie te versterken. Het legt de nadruk op het betrekken van het gehele familiesysteem, ondanks de uitdagingen van een klinische setting. Het boek is gebaseerd op praktijkervaringen en uitgebreid onderzoek van lectoraat Sociaal Werk in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zo zijn er ervaringen verwerkt die zijn opgedaan in het gelijknamige onderzoek bij zes teams binnen twee instellingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Geïnteresseerden kunnen het werkboek aanvragen: digitaal of online.

Systeemgericht werken map
Wat is systeemgericht werken?

In het werkveld blijkt bijna iedereen systeemgericht werken belangrijk te vinden. Toch lukt dat niet altijd. Met systeemgericht werken wordt bijvoorbeeld bedoeld het uitnodigen van de ouders voor de intake van hun zoon of dochter en ouders informeren over het verloop van de behandeling. Maar er is een belangrijk verschil tussen ouders betrekken, en systemisch werken. Hoeveel ruimte is er in de intake voor de perspectieven van de jongere en ouder(s) op problemen, de krachten van het gezin en het gesprek over waar verandering mogelijk is? Hierbij is zowel expertise van de professional, als de ervaringskennis van het gezin belangrijk voor het gezamenlijk plan waarbij bewust gewerkt wordt aan de samenwerkingsrelatie en er aandacht is aan alle relaties.

Het werkboek en de inzichten hebben ook geleid tot een training voor professionals:  

L linksonder