Nederland

Onderwijs

Goed onderwijs biedt jongeren kennis én veiligheid 

Afgelopen jaar publiceerden Peer van der Helm en Chris Kuiper samen met medewerkers van de onderzoeksgroep 'Waarde(n)volle zorg' een wetenschappelijk artikel over een bij de onderzoeksgroep ontwikkelde vragenlijst voor veiligheid op school.

Dit is de eerste gevalideerde vragenlijst, ook voor het gespecialiseerd onderwijs op dit thema. In het interne tijdschrift 'sociale vraagstukken' schreven we er een stukje over in 'normaaltaal'. School is niet alleen de plek waar je vaardigheden als taal en rekenen leert maar ook de plek waar je je verder ontwikkeld. Dat gaat dan over sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsontwikkeling. Die laatste twee zijn net zo belangrijk als cognitieve ontwikkeling. Je kan je echter als leerling alleen ontwikkelen als het op school veilig is. Dat gaat dan over sociale veiligheid maar ook over fysieke veiligheid en daar gaat de nieuwe vragenlijst over. Maar alleen meten is nog niet weten: met de uitkomsten moet je ook iets doen, namelijk daar waar leerlingen zich minder veilig voelen actie ondernemen. Binnenkort start daarom vanuit de Hogeschool Leiden ook een programma 'Meester in de Klas' voor scholen in de regio. Dit programma, ontwikkeld op de Hogeschool leert leerkrachten om op basis van data (vragenlijst) het samen met leerlingen een veilig leerklimaat in de klas en op school neer te zetten. Het project is een samenwerking tussen Sociaal Werk, de opleiding Jeugd in Onderwijs en de Pabo.