Zorgen voor échte verandering: leeratelier Maatwerk & Regie doorbreekt de spiraal van complexe problematiek bij huishoudens

De meeste mensen kiezen voor A

Isabelle Haafs is programmamanager Leren en Reflecteren van het programma Maatwerk & Regie bij gemeente Den Haag en vertelt supertrots: “Dit is een onderdeel van de masterclass die we samen met het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden, binnen het leeratelier Maatwerk & Regie hebben ontwikkeld. Deze masterclass gaat over grondhouding, maatwerk en regievoeren en is gemaakt ter ondersteuning van professionals die de spiraal willen doorbreken van complexe problematiek bij huishoudens. En zo echt verandering tot stand willen brengen. Het gaat hierbij om huishoudens die te maken hebben met de meest complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg, sociaal domein en veiligheid. Zo’n huishouden met meervoudige en complexe problemen heeft daarom ook te maken met professionals uit meerdere disciplines. Kundige en betrokken professionals, regisseur op hun vakgebied. Maar interventies op één probleemgebied, hebben vaak invloed op de andere probleemgebieden. En de samenwerking tussen die professionals die met elkaar bepalen wie in de lead is, zien we het liefst veel vaker. We willen dat het zich als een olievlek verspreidt.

Het resultaat van keuze A is dat die man door zes verschillende hulpverleners bezocht wordt. Die klant wordt daar natuurlijk op den duur gek van. The Game geeft je langzaam inzicht in de complexiteit van de problemen van dit huishouden. Deelnemers worden daarmee aangemoedigd om zich bewust te worden van hun eigen grondhouding ten opzichte van de klant en betrokken partners. En daarmee te zoeken naar een integrale aanpak die leidt tot een doorbraak in de vicieuze cirkel. Om daarmee dichter bij het perspectief van de klant te komen: waar wil hij of zij naartoe? En wat staat nu nog in de weg om daar te komen?” 

You’ve entered The Game! Samen met je team krijg je een casus voorgelegd: een man vertelt je kort over allerlei dingen die hij meemaakt. Verslaving, huiselijk geweld, verward gedrag, criminaliteit, schulden. Een complexe casus dus. Maar jij bent niet voor één gat te vangen. Met je werkervaring én gedrevenheid wil je deze man graag helpen. En met dit kleine beetje informatie krijg je twee keuzes. A: naar deze klant toe gaan om te kijken wat je voor hem kunt doen of B: eerst goed overleggen met collega’s en andere instanties. Je moet NU kiezen. Wat zou jij doen? 

De samenwerking tussen die professionals die met elkaar bepalen wie in de lead is, zien we het liefst veel vaker. We willen dat het zich als een olievlek verspreidt.

Over het leeratelier

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden hebben de Haagse gemeentelijk diensten SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), OCW (Onderwijs, Welzijn en Cultuur), het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap en ervaren professionals uit het werkveld vormen van ondersteuning ontwikkeld in het leeratelier Maatwerk & Regie. Dat doen ze voor professionals die in hun werk in het sociaal- en veiligheidsdomein geconfronteerd worden met complexe problematiek. Eén van die vormen is de masterclass Maatwerk & Regie, over de thema’s grondhouding, maatwerk en regievoeren. Vanuit Hogeschool Leiden hebben Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap, Jan Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit, en Chris Kuiper, lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd als inhoudelijke experts bijgedragen aan de masterclass.

Maar het mooie is dat ook de deelnemers uit de masterclasses elkaar nu, een jaar later, nog steeds weten te vinden.

Veel vragen of problemen bij de gemeente kunnen snel en efficiënt worden afgedaan

Daar is de organisatie dan ook op ingericht. Iedere aparte afdeling behandelt de specifieke vraag. Isabelle: “We zien alleen dat we dus vastlopen bij huishoudens waarbij deze complexe problematiek speelt. Omdat iedereen vanuit zijn of haar eigen discipline aan de slag gaat, biedt iedereen een stukje van de oplossing. Het is nodig dat meer professionals de lead nemen om het grotere plaatje te bekijken en te komen tot een gezamenlijk doel: hoe doorbreken we het patroon in dit huishouden? Wat is het totaalplaatje? Ik merkte dat vanuit de gemeente de casusregie niet vaak genoeg werd opgepakt. En dat er verschillende interpretaties en beelden aan gegeven worden. 

Daarom ontwikkelden we in samenwerking met Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap uiteindelijk de masterclass Maatwerk & Regie. We zochten daar naar een gezamenlijke taal, samen met al die verschillende partners. Wat versta je onder casusregie, maatwerk en grondhouding? En wat is er nodig om dat goed te doen? We creëerden een netwerk met mensen die je ook in de huishoudens tegenkomt. Onderdeel van de masterclass is bijvoorbeeld de doorbraakmethode: hoe zorg je voor een doorbraak in die spiraal waar huishoudens zich in begeven? Door de kennis en vaardigheden die deelnemers in de training leren, voelen ze vrijheid om alternatieve aanpakken te verkennen. En daarnaast hopen we dat de masterclass zo in elkaar zit dat deze disciplines elkaar ook daarna nog weten te vinden. Dat is gelukt.”

Een deelnemer over zijn ervaring in de praktijk

“Binnen mijn werk als toezichthouder liep ik destijds vast rondom de aanmelding voor een omklapwoning van de reclassering, vanwege verschillende redenen. Ik heb deze casus toen als voorbeeld ingebracht tijdens de masterclass over maatwerk. Vervolgens heb ik daarna mijn aanmelding aangevuld met argumenten en kennis vanuit deze methode (niet het rekenmodel) en heeft dit tot een acceptatie geleid. Client heeft toen zelf het intakegesprek goed gevoerd, waardoor hij nu een kans krijgt en er door deze doorbraak toekomstperspectief wordt gecreëerd. Het is geen garantie voor succes, maar er zit weer beweging in de casus en hopelijk maakt hij het waar.”

Nieuw bericht: ‘Hi! Ik ben op zoek naar een woning voor mijn cliënt. Wie kan me helpen?’

“We mengden mensen in verschillende functies en van verschillende instanties bewust door elkaar tijdens de training. We brengen natuurlijk een hoop kennis over in de masterclass. Maar het mooie is dat ook de deelnemers uit de masterclasses elkaar nu, een jaar later, nog steeds weten te vinden. De Whatsapp-groep is actief. En dat is eigenlijk al een voorbeeld van ons ideale toekomstbeeld: dit gedachtengoed vol samenwerking al in het curriculum van de Hogeschool meegeven. Daarom kijkt het lectoraat nu hoe ze de thema’s uit de masterclass in het sociaal werk-onderwijs verwerken. We hopen uiteindelijk dat er een netwerk ontstaat waarbij ervaren krachten de jongeren weer gaan helpen. Dat er een community ontstaat. Als studenten dan later bij de gemeente komen werken dan is deze manier van werken en denken meer dan normaal geworden. Laat het leeratelier dus als een soort sneeuwbaleffect werken. Om die samenwerkbeweging verder te brengen en huishoudens écht te helpen.”

Als studenten dan later bij de gemeente komen werken dan is deze manier van werken en denken meer dan normaal geworden. 

Binnen de onderzoekslijn "Hulpverlening"

Hulpverlening

door het bevorderen van herstel en compensatie in het geval er een stoornis  of een sociaal conflict is ontstaan. Dit betreft allerlei vormen van begeleiding en hulpverlening gericht op interventies.

Zelfregulatie van theorie naar praktijk

Hoe laat ging jouw wekker vanochtend? En waarom zette je die wekker? Zelfregulatie is hier het toverwoord.

We willen intergenerationele overdracht bij kwetsbare gezinnen doorbreken.

Liesbeth Bolt (projectcoördinator) en Ruth Spijkerboer (docent-onderzoeker) gaan in gesprek over het leernetwerk kwetsbare gezinnen.

Kinderen recht doen: een pedagogisch perspectief

Met loeiende sirenes rijden er vijf politieauto’s je straat binnen. Het gebonk op de deur doet je besluiten om toch maar open te doen. 

Waarom het van cruciaal belang is om empathie voor álle partijen te hebben.

‘Jij had nooit geboren moeten worden.’ Michelle (16) vertelt aan haar sociotherapeut Pauline (28) over de relatie met haar moeder.

Zorgen voor échte verandering: leeratelier Maatwerk & Regie 

You’ve entered The Game! Samen met je team krijg je een casus voorgelegd: een man vertelt je kort over allerlei dingen die hij meemaakt. 

Hulpverlening