Voorwoord

We kijken terug op een bewogen jaar. De coronapandemie heeft de waarde van goed opgeleide sociale professionals nog meer zichtbaar gemaakt.

Als faculteit hebben we de missie om kritische professionals op te leiden die vanuit betrokkenheid een bijdrage leveren aan de inclusie van (groepen) mensen in de maatschappij. Door een goede wisselwerking tussen werkveld, onderwijs en praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan innovaties in het sociaal domein. In dit jaarbeeld nemen we u mee door acht mooie verhalen vanuit  verschillende perspectieven te vertellen. Ook laten we u zien hoe we verbonden zijn met de stad Leiden.

Veel lees- en kijkplezier!

Astrid Scholten
Directeur Faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie