Facts & Figures 2021

Geleverde producten

334
Wetenschappelijke publicaties xxxxxxx 19
Professionele vakpublicaties xxxxxxx 49
Boek (of deel hiervan) 9
Rapport 62
Diversen in de media (krantenart., radio, tv) 40
Publiek optreden (lezing, referaat, workshop e.d.) 125
Materiaal voor onderwijs en professionalisering   19
Trainingen aan professionals 11
Totaal aantal 334
Social media & Participaties 

Sociale media, Linked in, Twitter e.d.

27.437

(aantal volgers)

Participatie studenten/stagiaires in onderzoek

525
Personele inzet 

Personen

lector 8
(docent)onderzoekers HL 37
promovendi HL  8
ondersteuning 7
overige (bijv kenniskringleden) 51
totaal aantal 111

FTE's

lector 5,2
(docent)onderzoekers HL 13,4
promovendi HL 3,1
ondersteuning 2,6
totaal fte 24,3

Inkomsten

totaal inkomsten (x 1000)

1.591
1e geldstroom (reguliere bekostiging HL)   € 680,3
1e geldstroom (lesgeven of project HL)   € 17,6
2e geldstroom (subsidies e.d.)   € 473,3
3e geldstroom (opdrachtgevers)   € 368,7
overige   € 51,4
totaal inkomsten (x 1000)   € 1591,3